Nature and Wildlife conservation

יש נשר במשמיים   ... eagle in the sky... F16 cockpit
TO BE TRANSLATED SOON ...
במסגרת טיסותינו לראות ולהראות את יופיה של הארץ אנו מתחברים לטבע פעם כצופים ופעם כמבקרים הבאים לרגע , לראות ולא לגעת, לתת לטבע להמשיך במסלולו לא ההפרעתינו

כאן רואים מפגש נדיר עם להקה גדולה של נשרים שהיתה בדרום הארץ בזמן תפישת טרמיקה ,
מייד הורדנו מנוע והתחלנו להסתובב אתם במעגלים ,
המפגש עם הציפורים הענקיות והוותיקות האלה הי מרתק ומרגש
החלפנו מבטים ברגעים הכלכך מיוחדים האלה
 שכן, כמו שאומר פרופסור יוסי לשם, "אנחנו כאן טסים 100 שנה +... והם כבר 60 מיליון שנה... צברו קצת ניסיון"

 

נשרים בדרום הארץ
נשרים בדרום הארץ
נשרים בדרום הארץ
נשרים בדרום הארץ
נשרים בדרום הארץ
נשרים בדרום הארץ